Добре дошли, в този сайт ще намерите серия от кодове на всевъзможни елементи които меже да добавяте към своя нов уебсайт.
Така наистина е по-лесно, когато намериш готово съдържание и не ти се налага да въвеждаш ред кодове на даден елемент. Пожелаваме ви приятни мигове в сайта ни и се надяваме да ви бъде полезен.
Alert / Таг <Script>

Описание:
Функцията Alert или Таг <Script> извежда съобщение на поситителите влезли в този сайт. В съобщението може да пише много най-различни неща. Но тази функция се препоръчва да се използва само за уведомение на поситителят в случай че този сайт съдържа непозволени материали или сайтът съдържа вируси и т.н.

HTML Код:

<script language="JavaScript">
     alert ("Hello World") ;
</script>
BG–78 CalculatorКопирай кода за да поставиш този калкулатор в сайта си!

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="Generator" CONTENT="TextPad 4.4">
<LINK href="general.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- Begin//  DECLARE AND INITIALIZE VARIABLES

  var zero    = '0';

  var one    = '1';

  var two    = '2';

  var three = '3';

  var four    = '4';

  var five    = '5';

  var six = '6';

  var seven = '7';

  var eight = '8';

  var nine    = '9';

  var add    = '+';

  var subtract = '-';

  var multiply = '*';

  var divide = '/';

  var decimal = '.';

  var power = '^';//  FUNCTION: compute

function compute(f)

{

  f.view.value = eval(f.view.value);

}//  FUNCTION: getNum

function getNum(f, val)

{

  f.view.value += val;

}//  End -->

</script>


</HEAD>

<BODY Background=../graphics/grayback.jpg>
<center><BR><BR><BR>
<TABLE CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 BORDER=1 BORDERCOLOR=DDDDDD>

<TR><TD>

<TABLE CELLPADDING=7 CELLSPACING=0 BGCOLOR=AABBCC><!----------------------BEGIN CALCULATOR------------------------->

<FORM NAME="calc">

  <TR>

    <TD COLSPAN=2>

      <DIV ALIGN=LEFT><SMALL><FONT COLOR=000000>

      BG-78 Calculator

      </FONT></SMALL></DIV>

        <INPUT TYPE=text NAME="view" SIZE=30 action="compute(this)"><BR>

      <HR>

    </TD>

  </TR>  <TR>

    <TD COLSPAN=2><DIV ALIGN=RIGHT>

        <INPUT TYPE=button VALUE="  7  " onClick="getNum(this.form, seven)">

        <INPUT TYPE=button VALUE="  8  " onClick="getNum(this.form, eight)">

        <INPUT TYPE=button VALUE="  9  " onClick="getNum(this.form, nine)">

        <INPUT TYPE=button VALUE="   .  " onClick="getNum(this.form, decimal)">

        <INPUT TYPE=reset VALUE="   C  ">

      </DIV></TD>

  </TR>      

  <TR>

      <TD COLSPAN=2><DIV ALIGN=RIGHT>

        <INPUT TYPE=button VALUE="  4  " onClick="getNum(this.form, four)">

        <INPUT TYPE=button VALUE="  5  " onClick="getNum(this.form, five)">

        <INPUT TYPE=button VALUE="  6  " onClick="getNum(this.form, six)">

        <INPUT TYPE=button VALUE="  *  " onClick="getNum(this.form, multiply)">

        <INPUT TYPE=button VALUE="   /    " onClick="getNum(this.form, divide)">

      </DIV></TD>

  </TR>      

  <TR>

      <TD COLSPAN=2><DIV ALIGN=RIGHT>

        <INPUT TYPE=button VALUE="  1  " onClick="getNum(this.form, one)">

        <INPUT TYPE=button VALUE="  2  " onClick="getNum(this.form, two)">

        <INPUT TYPE=button VALUE="  3  " onClick="getNum(this.form, three)">

        <INPUT TYPE=button VALUE="  -  " onClick="getNum(this.form, subtract)">

        <INPUT TYPE=button VALUE="   +   " onClick="getNum(this.form, add)">

      </DIV></TD>

  </TR>   

  <TR>

      <TD><DIV ALIGN=CENTER>

      <INPUT TYPE=button VALUE="  0  " onClick="getNum(this.form, zero)">

      </DIV>

      </TD>

      <TD>

      <DIV ALIGN=RIGHT>

        <INPUT TYPE=button VALUE="   =   " onClick="compute(this.form)">

      </DIV>

      </TD>

  </TR>

  <TR>

      <TD COLSPAN=2>

      <HR>

      <CENTER><SMALL><FONT COLOR=000000>

      Taffo © Copyright 2006.<BR>

      All Rights Reserved.

      </FONT></SMALL></CENTER>

      </TD>

  </TR>

</FORM>

<!------------------------END CALCULATOR----------------------------></TABLE>

</TD></TR></TABLE>

</center>
</BODY>
</HTML>
123 Flash Chat Free Host

Описание:
Това е прозорче за онлайн чат. Когато влезеш в някой сайт и има този онлайн чат ти ведвага си имаш профил. Ако започнеш да пишеш веднага ще ти пишат други потребители зависи на кой потребител пишеш. Но това е едно от най-лесните начини да контактуваш с други хора без да си създаваш профил като фейсбук, туитър и т.н. Затова над 3 млн. души използват този лесен начин. Защото някои хора неискат да си имат профил във фейсбук, туитър и т.н.

HTML Код: - Копирай кода!

<!-- 123 FLASH CHAT FREE CHAT ROOM CODE BEGIN --> <div id="topcmm_123flashchat" style="width:728px;height:20;margin:0"> <table width="728"> <tr> <td  class="menu" align="right"><a href="http://www.123flashchat.com/" target="_blank">chat software</a> |  <a href="http://www.123flashchat.com/" target="_blank">chat server software</a> </tr></table> </div> <script language="javascript" src="http://free.123flashchat.com/js.php?room=Lobby&width=728&height=500"></script> <!-- 123 FLASH CHAT FREE CHAT ROOM CODE END -->
Форма за изпращане на e-mail


HTML Код: Копирай кода!

<?php

if(isset($_post['sendmail'])){
  //това проверява дали е пуснат пост за пращането на мейла
  $name = $_post['name'];
  $email = $_post['email'];
  $msg = $_post['msg'];

  //проверка дали е попълнено името
  if($name == ""){ echo "Трябва да попълните името!"; }

  //проверка и за емейла
  elseif($email == ""){ echo "Трябва да попълните e-maila"; }

  //проверка за съобщението
  elseif($msg == ""){ echo "Не сте написали съобщение"; }

  //ако всичко е попълнено праща мейла
  else{
    $msg2 = "$name Ви е изпратил следното съобщение:\n\n$msg\n\nЗа контакти: $email";
    if(mail("твоят@емайл.com", "Е-майл Форма", $msg2, "From: $email\r\nReply-to: $email\r\n")){
      echo "Съобщението е изпратено успешно!";
    }else{ echo "Съобщението не е изпратено!"; }
  }
}

?>


<form method="post" action="mail.php">
Име: <input type="text" name="name" /><br />
E-mail: <input type="text" name="email" /><br />
Съобщение: <textarea name="msg" cols="50" rows="6"></textarea><br />
<input type="submit" name="sendmail" value="Изпрати" />
</form></?php

if(isset($_post['sendmail'])){
>
Календар 4

HTML Код: Копирай кода!

<iframe SCROLLING="NO" src="http://bgzona.net/calendar3.html " style="width: 145px; height: 180px; border: none;"></iframe>

Календар 5

HTML Код: Копирай кода!

<iframe SCROLLING="NO" src="http://bgzona.net/calendar5.html " style="width: 145px; height: 180px; border: none;"></iframe>